Selecteer een pagina

Consult

zelfinzicht is de basis van menselijke groei en ontwikkeling
N

Angst en eenzaamheid

Door pijnlijke ervaringen en/of gebeurtenissen in ons leven kunnen we gaan piekeren en raken we uit contact met ons lichaam en ons gevoelsleven. Gronding is niet of nauwelijks aanwezig en hierdoor hebben angst- en eenzaamheidsgevoelens vrij spel en komen aan het licht. Dit kunnen ook oude angsten zijn die er altijd al waren maar nu boven komen drijven als het ware.

Het leven voelt aan als chaos want alles wat zo vanzelfsprekend was is er niet meer, je hebt het gevoel de controle totaal kwijt te zijn.

N

Vermoeidheid/burnout

Door het lang negeren van stress-signalen zoals lichamelijk klachten, slecht (door)slapen en overmatig piekeren kan je uitgeput raken. Je stopt je gevoel weg en leeft vanuit je hoofd. Een reden kan zijn dat je het gevoel hebt alle ballen in de lucht te moeten houden. Door ontslag, verandering van werk, gestrande relatie en/of onverwerkte gebeurtenissen. De ene persoon is hier gevoeliger voor dan de ander. Dit kan zijn door karakter-
eigenschappen of (aangeleerd) gedrag.

 

Trudy van Batenburg - Praktijk voor Bewustzijnsontwikkeling

Rust

Geluk, rust en harmonie, dat is waar ieder mens naar verlangt in het leven.

Dit als vertrekpunt om juiste keuzes te kunnen maken. Te weten en te voelen wat jouw passie is in het leven.  Het leven te kunnen leven waar jij van droomt en waar jij gelukkig van wordt.

Het (energetische) hart is de poort naar je ziel  en door deze poort stuurt je ziel, het innerlijke weten, impulsen naar je toe.

Je ontvangt impulsen en boodschappen zodat je weet welke weg je in je leven moet volgen. Door de stilte op te zoeken komen we in contact met deze plek. Daar liggen alle antwoorden te wachten tot ze worden gevonden. Door te durven vertrouwen op je eerste impuls zijn we niet meer zo afhankelijk van wat anderen van ons vinden en laten we ons minder beïnvloeden door de buitenwereld.

 

 

Voorbeelden van klachten:

  • innerlijke onrust
  • angst
  • geen nee kunnen zeggen
  • niet jezelf durven zijn
  • lichamelijke klachten
  • depressies
  • vermoeidheid
  • eenzaam voelen 

“Mijn missie is om mensen verbondenheid en liefde te laten ervaren” 

Hoogsensitiviteit als kracht

Ik ben ervaringsdeskundige als het gaat om uit verbinding te raken met mijn gevoelswereld. Dit was een thema wat speelde in mijn gezin van herkomst, in partner-relatie’s en in mijn werkzame leven.

Ik heb 22 jaar bij de Politieorganisatie gewerkt.

In deze verschillende werelden werd ik geconfronteerd met mijn gevoeligheid. Ik durfde me er niet mee te verbinden, angstig om afgewezen te worden en er niet bij te horen of niet geliefd te zijn.

Met behulp van zelfonderzoek en opleidingen, therapie en lichaamswerk, ontstond er healing en bewustwording en kon ik mijn gevoeligheid ervaren als kracht en talent.

 

 ” Het leven begint waar angst stopt “
Osho

Praktijk voor Bewustzijnsontwikkeling Quote

Ervaring van mijn klanten

Ik ben gisteren bij mijn vader geweest en we hebben de opname samen beluisterd. Hij was eg onder de indruk van je werk en hoe je met de Akasha werkt. Hij zag in hoe mijn jeugd eruit heeft gezien en dat ik toch wel aandacht tekort ben gekomen. Zonder oordeel konden we er nu op terugkijken en dat was voor mij echt waardevol. Ik voelde me echt gezien. Ik had oude foto albums mee en we hadden echt een fijne dag. Ik ga de adviezen van maandag verder aanpakken hoor, ze zijn erg waardevol.
Ik was vergeten de lichtmeesters te bedanken na afloop en dat heb ik later nog gedaan. Nogmaals dank en ook de hartelijke groeten van mijn vader, na een tijdje neem ik even contact met je op.

Linda

Reading vanuit de Akasha kronieken  

 

 

De Akasha kronieken zijn een liefdevol wetend veld waarin alle informatie van alle zielen ligt opgeslagen. Dat wil zeggen dat de trilling van iedere ziel op aarde daar ligt opgeslagen. 

 

De  Akasha kronieken bevat alles wat elke ziel in de loop van zijn bestaan heeft gedacht, gezegd en gedaan.

De Akasha kronieken zijn een oordeel loos veld en de reading is altijd volledig afgestemd op jou en precies wat jij nodig hebt. 

De door jouw ontvangen informatie leidt tot inzicht, kracht en bewustzijnsgroei. 

Wil jij groeien in authenticiteit?

Veelgestelde vragen

kosten voor een consult

De kosten voor een consult zijn €125,00 incl. btw

Duur: 60 – 90 minuten

Energetische therapie.
Energetische therapie is zo oud als de mensheid zelf. Maar wat is het nu eigenlijk? Energetische therapie wordt ook wel paranormale therapie of magnetiseren genoemd en zijn termen die we allemaal wel eens hebben gehoord. Simpel gezegd is energetische therapie het overbrengen van kosmische of universele energie, waarbij het opruimen van blokkades en het activeren van het zelfgenezend vermogen van de mens centraal staat. De universele levensenergie wordt door middel van handoplegging geactiveerd, toegevoegd en verspreid en waar nodig afgevoerd waarna de oorspronkelijke levensenergie weer gaat stromen.
uitleg over een reading

Tijdens de reading maak ik contact met de Akasha kronieken en stem ik mij af op jouw energieveld. De Akasha kronieken is een liefdevol wetend energieveld, waar alle informatie van onze ziel ligt opgeslagen, een bron van wijsheid. Als onze leven(s)ervaringen in de vorm van energie zijn daar aanwezig en kunnen helpend zijn om ons nieuwe inzichten en bewustwording te brengen in ons huidig leven.

Het veld is een bedding van onvoorwaardelijke liefde, zonder oordeel. Alles mag er zijn.

Vragen tijdens een reading kunnen gaan over : Informatie over de voorouderlijke lijn. (trauma) heling,  behoefte aan inzichten in problemen die zich voordoen in het huidig leven.  Zoals angst, lichamelijke klachten, eenzaamheid en verlies.

Uit rust komt kracht